Mediji i izbori

Demokratija je vladavina naroda. To u našem društvu znači da narod donosi odluke ko će ga zastupati u naredne četiri godine u političkom živvotu zemlje. Politika u sistemu kao što je naš ima veliki uticaj na sve svere života. Ali participacija građana i građanki u političkom životu jedne zemlje se vrši na osnovu jedne veoma bitne stavke – informisanja. Прочитајте више „Mediji i izbori“

Ljubav prema poslu jača od prepreka

Zamislite samo koliko je ljubavi i entuzijazma potrebno da jednu radijsku emisiju bez sponzora montirate i vodite po hiljadu puta! Koliko se samo dramatičnih i manje dramatičnih stvari dogodilo za više od hiljadu nedelja emitovanja emisije Zakon akcije i reakcije?

Прочитајте више „Ljubav prema poslu jača od prepreka“

Vodič kroz organizacije osoba sa hendikepom

Poznato je da u Srbiji 10% stanovništva spada u populaciju osoba sa invaliditetom. Životi tih ljudi su različiti, kao i barijere sa kojima se suočavaju… Društvene potrebe su oblikovale funkcionisanje organizacija koje se bave zagovaranjem ili pružanjem podrške za osobe sa hendikepom po milosrdnom, medicinskom ili socijalnom modelu pristupa hendikepu, tako da je ovaj tekst više nastrojen da uputi čitaoce i čitateljke koji su van materije da prepoznaju model funkcionisanja određene organizacije.

Прочитајте више „Vodič kroz organizacije osoba sa hendikepom“

Slike dostupne slepim osobama

Umetnost je tu da svojom magijom učini da svi razumeju neke usko stručne termine. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je jedan takav dokument. Mnogi nisu upoznati sa njenim sadržajem a većina to ne želi da uradi jer joj gore pomenuta pravnička terminologija deluje apstraktno. Zbog toga je animator i ilustrator Nebojša Petrović uz podršku Beogradskog centra za ljudska prava i Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji, organizovao izložbu „25 slika: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima“.

Прочитајте више „Slike dostupne slepim osobama“

WordPress.com.

Горе ↑